ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Αποδράστε με τη γυναίκα της ζωής σας”.

 1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την ατομική επιχείρηση Ναταλία Λεονταράκη LSQUARED (διακριτικός τίτλος) σε συνεργασία με την LifeThink μέσα στα πλαίσια διαχείρισης της επίσημης Ελληνικής σελίδας του Escape Center. Ο διαγωνισμός έχει διάρκεια από 08/05/2016 έως 28/05/2016.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να διαθέτουν λογαριασμό στο Facebook και να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 3. Η λειτουργία του διαγωνισμού περιγράφεται παρακάτω

 

 • Οι FANS του Εscape Center ( https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754/) καλούνται να συμμετάσχουν στο project του Εscape Center #EscapeWithYourWoman ακολουθώντας τις οδηγίες .
 • Ο νικητής θα επιλεχθεί βάση της απάντησης στον διαγωνισμό από την εταιρεία – ποιοτικά κριτήρια ανάδειξης νικητή.
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες της μία φοράς.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων των διοργανωτριών εταιριών, και των συνεργαζόμενων με αυτές εταιρειών «LifeThink», καθώς και των συζύγων και συγγενών αυτών έως και 2ου βαθμού.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.
 3. Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
 • Να βγάλουν μια « selfie» μόνοι ή με τους αγαπημένους τους μπροστά από το εικαστικό/backdrop τοποθετημένο στον προαυλιακό χώρο του εμπορικού Escape και συγκεκριμένα δίπλα στο γυάλινο ασανσερ και να δηλώσουν την παρουσία τους (να κάνουν check in) στο Escape Center.
 • Να ανεβάσουν την φωτογραφία στον τοίχο τους με το hashtag #EscapeWithYourWoman
 1. Οι 10 πρώτοι τυχεροί με τα περισσότερα likes στην ανεβασμένη φωτογραφία θα κερδίσουν πλούσια δώρα από τα καταστήματα του εμπορικού. Η φωτογραφία θα πρέπει ευπρεπής να συνάδει με το θέμα «γυναίκα». Το εμπορικό έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει προσβλητικά η εξιβριστικά μήνυματα καθώς και απρεπές φωτογραφικό υλικό.
 2. Ο νικητής θα αναδεικνύεται με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο (3).
 3. Ο νικητής θα αναρτηθεί στη σελίδα του Escape Center στο Facebook , με ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με την ανάδειξη νικητή και θα του ζητείται να αποστείλει τα στοιχεία του με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα ώστε να ενημερωθεί για την εξαργύρωση του δώρου του. Εάν ο νικητής αδρανήσει στην αποστολή των στοιχείων του μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το δώρο θα δοθεί στον αναπληρωματικό νικητή, ο οποίος θα πρέπει να αποστείλει τα στοιχεία του έως τις 6 Ιουνίου 2016.  Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα να πιστοποιεί την κατάταξη των νικητών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος μέσω  ελέγχου του αντίστοιχου Facebook Tab  στο Page “Escape Center”.
 4. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα στο έπαθλο (δώρο) που ορίζεται στην παράγραφο 8 πιο πάνω αποκτάται από τους νικητές μόνον μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των παρακάτω στοιχείων

Τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι νικητές είναι τα παρακάτω:

 1. ΟΝΟΜΑ *
 2. ΕΠΩΝΥΜΟ*

iii.            ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

 1. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *
 2. EMAIL
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – TK*

*Υποχρεωτικά πεδία

 1. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο την ορισμένη ημερομηνία, αυτό ακυρώνεται και είναι στην διακριτική ευχέρεια των διοργανωτριών εταιρειών πώς επιθυμούν να το διαθέσουν.
 2. Με την αποστολή μέσω αυτού του δελτίου συμμετοχής των προσωπικών δεδομένων, ο εκάστοτε χρήστης συναινεί όπως αυτά χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία ή ακόμη και μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου που μπορεί να διορίσει αυτή, είτε δι΄ αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων, προκειμένου να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις της. Η εταιρεία δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε φάκελο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία με το χρήστη. Οι συμμετέχοντες βεβαίως έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να προβάλλουν οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για τον τρόπο χρήσεως των προσωπικών τους δεδομένων και βασικά να ζητήσουν την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών από την βάση , απευθυνόμενοι γραπτώς στην εταιρεία βάσει των άρθρων 11-13 του νόμου 2472/97 όπως ισχύει. Ακόμα συγκατατίθενται στην ανακοίνωση του ονόματος τους, εφ’ όσον κερδίσουν, στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754 καθώς και στην χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της παραλαβής των δώρων από τους νικητές και την δημοσίευση αυτών στην επίσημη σελίδα του διαγωνισμού https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754. Τα δεδομένα θα κρατηθούν για χρονικό διάστημα 3 ετών, εκτός εάν εγγράφως ανακαλέσουν την συναίνεσή τους. Σε περίπτωση που διαγραφούν πριν την ολοκλήρωση και λήξη του διαγωνισμού από τη σελίδα https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754 η συμμετοχή τους δεν θεωρείται έγκυρη.
 3. Οι διοργανώτριες εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, να μειώσουν ή να αυξήσουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν τα προσφερόμενα έπαθλα (δώρα) με άλλα αντίστοιχης αξίας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και να διακόψουν ή να ακυρώσουν τον διαγωνισμό, χωρίς καμιά προειδοποίηση.
 4. Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων του διαγωνισμού θα αναρτάται στην επίσημη σελίδα “Escape Center” στο Facebook https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754.
 5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει την ανάγνωση των παρόντων όρων και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.
 6. Οι παρόντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη σελίδα “Escape Center” στο Facebook στα Ελληνικά https://www.facebook.com/Escape-Center-1685292081687754.

17.Οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα, πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα κ.λ.π. των διοργανωτριών εταιρειών. Η συμμετοχή στην ενέργεια  προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο του συμμετέχοντος με δικά του τεχνικά μέσα. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του Facebook.

18.Για κάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.