ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ασφάλεια και η προστασία των προσώπων και των αγαθών που βρίσκονται εντός των χώρων του εμπορικού κέντρου “Escape Center”, στη λεωφόρο Δημοκρατίας 67α στο Ίλιον.

Στο εμπορικό κέντρο βρίσκεται εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης CCTV. Το σύστημα αποτελείται από: α) 75 τεμ. Κάμερες / τροφοδοτικά, β) 4 τεμ. καταγραφικά χωρητικότητας 500 GB και 1 τεμ. καταγραφικό χωρητικότητας 1000 GB , γ) Οθόνες (Monitor) παρακολούθησης. Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες φύλαξης χειρίζεται το ανωτέρω σύστημα.
Οι χώροι εγκατάστασης και εμβέλειας των καμερών αποτελούνται από τον ιδιωτικό εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (Parking) και  τους κοινόχρηστους υπόγειους ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους του κέντρου.

To χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι μία (1) εβδομάδα
Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, πλην δημοσίων αρχών κατόπιν εντολής αυτών.